CALL FOR PAPERS “War, Revolution and Memory: Post-War Monuments in Post-Communist Europe”

CALL FOR PAPERS
International conference
War, Revolution and Memory: Post-War Monuments in Post-Communist Europe
Zagreb, February 17-18, 2017

World War II caused a collective trauma in the memory of Europeans, which resulted in the erection of countless monuments all over Europe to commemorate the events and battles as well as the civilian and military victims. In the period of almost 45 years, numerous memorial sites were created in the Communist Europe. Contrary to the dominant belief that the monuments in the Eastern Bloc and Non-aligned Yugoslavia were created exclusively in the spirit of Socialist Realism and erected by order of state authorities, typologically and stylistically these monuments form a heterogeneous group, and were erected both by the state and the local communities.

Since their creation, and due to the fact that they were conceived as “intentional monuments“ (in the sense of Riegl’s gewollte Denkmale), a number of governmental regulations have been adopted in order to ensure that this heritage is adequately protected and maintained.

The decline of Communism and the introduction of the market economy and multi-party system in the newly emerged countries resulted in multiple effects, both on the institutional and symbolic level. On the institutional and legislative level, it brought significant changes within the legal framework, functioning of institutions and civil services of the post-socialist countries. On the symbolic level this led to rejection of the bearers of symbolic capital of the former system.

Therefore, the perception of monuments created in the period of Real Socialism to commemorate World War II was rapidly changing, and the meaning they conveyed, as well as their memorial and aesthetic value were being questioned, challenged and/or denied. Often violent, break with the former regime resulted in their relocation, temporary or permanent removal from the public space and vandalism or destruction. Norbert Huse tried to define these phenomena by devising the category of uncomfortable architectural monuments (unbequeme Baudenkmale). Twenty-seven years after the fall of the Berlin Wall, we are still witnessing the denial, destruction and marginalization of these monuments as unacceptable, unsightly, totalitarian, etc.

The attempts to revaluate this heritage, as well as to develop different strategies of its public presentation, differ from state to state, and the criteria and guidelines that should be used to devise a “new“ perception, followed by the management and maintenance of the denied monuments, mainly depend on the political and economic situation in different countries.

Taking into account the scope of this heritage, the efforts invested in rediscovery, protection and conservation treatment of memorials require significant funds. But before raising the question of funding, one should ask if and for whom this disputed heritage should be restored? In what ways did the change of political paradigm make these monuments undesirable in the post-socialist countries? Have processes of denial and suppression contributed to the cancellation of an inherent ideological charge of these monuments? If so, are we allowed to treat them exclusively as aesthetic objects, particularly when they are preserved in fragments? Should these monuments, as relics of a forgotten past, be seen as a part of the tourism industry? Could the damaged or destroyed artefacts be restored to their original state or should the conservation treatment also commemorate the period of denial and suppression? What is the role of heritage communities in relation to survival and revival of this heritage?

These questions will be discussed at an international conference in the following sessions:

1) MONUMENT PROTECTION AND TRANSITION: preservation of World War II monuments in the former Eastern Bloc and Yugoslavia and the impact of recent political history on the reception of monuments (revaluation processes, historical revisionism and perception, memorial and aesthetic evaluation)

2) PRACTICE OF PROTECTION AND CHANGES TO THE LEGAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK: legislative changes and their impact on the issues of jurisdiction and management, ownership, etc. (role of management in the processes of rediscovery, research and conservation)

3) EXAMPLES OF MANAGEMENT: the models of managing monuments and memorial complexes, good and bad practices, socialist heritage and tourism

4) CONSERVATION: the problems of maintenance, interpretation and representation of World War II monuments, use of traditional methodologies within a changed system of values.

The conference is organised by NGO SF:ius – Social Fringe: interesting untold stories in cooperation with ICOMOS Croatia as a part of the international project INAPPROPRIATE MONUMENTS.
The official language of the conference is English.
The conference organizers will subsidize the cost of accommodation for non-Zagreb participants.

Please submit 500-word abstracts and a short bio (in English) to sfius@sfius.org by November 1st 2016. The successful participants will be notified by November 15th.

OTVORENI POZIV Međunarodna radionica “Dijaloške prakse zaštite antifašističke baštine” Zagreb 2016

Datumi održavanja radionice: 3. rujan – 5. rujan 2016.
Rok za prijave: 25. kolovoz 2016.

TEMA
Od legislative do revitalizacije spomenika

PROGRAM
Međunarodna radionica “Dijaloške prakse zaštite antifašističke baštine Zagreb 2016.” će se baviti konceptom spomeničke antifašističke baštine kroz četiri kategorije i ponuditi gledišta/perspektive o tome kako se fundamentalne vrijednosti antifašističke baštine mogu očuvati i što mogu ponuditi suvremenom životu i njegovoj budućoj održivosti.

1. “Policy making”: legislativna pitanja
2. Konzervatorske prakse: očuvanje i promocija antifašističke baštine (modaliteti /mehanizmi, trenutno stanje, buduće vizije)
3. Revitalizacija (umjetničke i aktivističke prakse)
4. Umjetnička valorizacija povijesnih događaja (Boris Bakal)

* Tematska izvedbena predstava “Bitka na Neretvi”, Bacači Sjenki

Voditeljica radionice je doc.dr.sc. Sandra Uskoković, povjesničarka umjetnosti i ko-mentor Boris Bakal, umjetnik/aktivist i javni povjesničar. Unutar trodnevnog programa radionice učesnici će jedan dan posvetiti posjetu u memorijalni park Dotrščina u Zagrebu.

Radionica “Dijaloške prakse zaštite antifašističke baštine Zagreb 2016” započinje u subotu 3. rujna i završava u ponedjeljak 5. rujna 2016. godine. Program radionice uključuje dva radna dana edukativno-predavačkog karaktera, jedan dan za studijsko putovanje u memorijalni park Dotrščina (Zagreb), te jednu večer za tematsko izvedbenu predstavu “Bitka na Neretvi. Tijekom trajanja radionice, učesnici će imati za zadatak obraditi jedan “case study” te napisati esej iz jedne od navedenih kategorija.

Zvanični jezik: hrvatsko-srpski (B/H/S) i engleski.

KRITERIJI
U radionici mogu sudjelovati mladi profesionalci (do 35 godina) i studenti iz područja humanističkih, umjetničkih i društvenih disciplina: arhitekture, urbanizma, umjetnosti, vizualne kulture, geografije, antropologije, sociologije, konzervacije (zaštita baštine), povijesti, povijest umjetnosti, arheologije i pripadajućih polja.

PRIJAVA
Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:
– popunjen prijavni obrazac;
– kraći životopis, poslan putem e-maila (2000 znakova maksimalno).
– motivacijsko pismo, poslano putem e-maila (3600 znakova maksimalno).
Kontakt za slanje životopisa i motivacijskog pisma sfius(at)sfius.org

Sudionicima iz regije (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Slovenija) pokriveni su troškovi putnih troškova, smještaja, hrane i radnih materijala.

Radionicu u sklopu platforme “Neprimjereni spomenici / Inappropriate Monuments” provodi SF:ius iz Zagreba. Međunarodna platforma “Neprimjereni spomenici / Inappropriate Monuments” nastala je kako bi se uspostavio okvir za dugoročnu suradnju partnerskih organizacija iz država s područja bivše Jugoslavije koje svojim radom problematiziraju pitanja revalorizacije i zaštite spomeničke baštine NOB-a. Održavanje radionice financijski je omogućio Balkans Arts and Culture Fund.

IZLOŽBA “Teritorij kao zapis – Figure južnog Zagreba”

5.-15.4.2016.
Galerija Modulor, CKT, Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb
otvorenje utorak 5.4.2016., 19h

Izložba kroz kartografsku i arhivsku građu propituje procese nastanka južnog (današnjeg Novog Zagreba). Metodom superponiranja poznatih, ali i po prvi puta objavljenih povijesnih karata pokušava se proniknuti u okolnosti geneze ovog prostora. Pritom se želi valorizirati urbanizacijom izbrisane slojeve koje je urbano tkivo djelomično ili u potpunosti prekrilo.

Za razliku od uobičajenog ishodišnog “mita” o tabuli rasi na koju dolazi cjelovita vizija “Južnog Zagreba” nastoji se rekonstruirati i valorizirati povijest ovog prostora od kraja devetnaestog stoljeća do danas. Kroz niz karakterističnih događaja prate se nastanci i nestanci aktivnosti utisnutih u substratu novozagrebačkog teritorija te se oni smještaju u prostor, ali i vrijeme kao analitički okvir za daljnja istraživanja.

Ovaj se prostor promatra kroz dinamičnu povijest upisivanja i brisanja, akcija i reteriranja, koja je rezultirala bogatom akumulacijom raznovrsnih prostornih fragmenata. Teritorij desne obale Save analizira se nizom figura koje predstavljaju bitne prirodne i antropološke sastavnice ovog prostora kao i čitavim nizom inžinjerskih i planerskih intervencija koje su ostavile svoje tragove – nataložene kao ovdje prikazane zapise.

Poseban naglasak stavljen je na proučavanje geneze Brodarskog instituta i Zagrebačkog velesajma kao jednih od prijelomnih točaka izuzetno ubrzanog razvoja koji je uslijedio nakon njihovog dovršetka, te nepovratno izmjenio stoljećima nedirnutu savsku naplavnu ravan.

Autori izložbe: Melita Čavlović, Lana Lovrenčić, Antun Sevšek.
Izložba je nastala u sklopu višegodišnjeg istraživačkog projekta.

Projekt podržali:
Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

PUBLIKACIJA Predstavljanje publikacije “Geografije segregacije” + razgovor “Slučaj Struge”

utorak 22.3.2016.
Galerija Miroslav Kraljević, Šubićeva 29, Zagreb

Publikacija “Geografije segregacije“ nastala je kao finalni produkt dvogodišnjeg partnerskog projekta Galerije Miroslav Kraljević te udruga Socijalni rub: zanimljive neispričane priče (SF:ius), ARCHIsquad i Romske organizacije mladih (ROM). Krećući od istraživanja uvjeta stanovanja romske zajednice u gradu Zagrebu, područje interesa publikacije širi se kako bi na kraju obuhvatilo pitanje socijalnog stanovanja općenito te s njim povezane prostorne marginalizacije. Publikacija se sastoji od šest kraćih tekstova i priloga, kojima je cilj pridonijeti sve aktualnijoj raspravi o nedostatku održive stambene politike, a raspon tema obuhvaća croquis historijata nacionalne stambene politike (Tamara Bjažić Klarin), recentne pokušaje zbrinjavanja stambenih potreba na primjeru Novog Jelkovca (Antonija Komazlić & Jere Kuzmanić), prijedlog “privremenog“ rješenja za unapređenje stambenih uvjeta Roma (ARCHIsquad), opis dosadašnjih strategija i javnih politika koje smjeraju unapređenju životnih uvjeta Roma (Nikola Puharić) te, naposljetku, refleksiju o umjetničkim projektima koji kao svoje polazište uzimaju društveno relevantne teme (Tihana Bertek).

————-

Razgovorom “Slučaj Struge“ namjeravamo predstaviti dio projekta koji nije reprezentiran u publikaciji, a koji je akumuliran kroz terenska istraživanja te komunikaciju sa stanovnicima romskih naselja u gradu Zagrebu. Prvi teren u istraživačkoj fazi rada na publikaciji bio je naselje Struge. Pola godine kasnije, 21. 11.2015., HEP, odnosno nadležne gradske instance bez obavijesti stanovnicima isključuju struju cijelom naselju. U tim uvjetima tamo trenutno živi 10 obitelji s više od četrdesetero maloljetne djece. Kroz razgovor ćemo pokušati rekonstruirati “slučaj Struge“ kao paradigmatski primjer gradskog nemara. Ocrtat ćemo institucionalne okvire sistema romske marginalizacije, ali pokušat ćemo naznačiti i smjernice za potencijalno rješavanje problema.
U razgovoru sudjeluju Bojan Mucko (moderator), Osman Muratović (udruga Zuralipe specijalizirana za humanitarnu pomoć i zagovaračku praksu) te Safeta Mašić (stanovnica naselja Struge).

Projekt podržali:
Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

RADIONICA Završena studentska radionica “Komemorativne i antikomemorativne prakse na spomenicima NOB-a u Zagrebu”

Dana 24. studenog 2015. završena je studentska radionica “Komemorativne i antikomemorativne prakse na spomenicima NOB-a u Zagrebu” koju je provela udruga SF:ius u suradnji s Odsjekom za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu projekta Neprimjereni spomenici. U šest mjeseci studenti Etnologije i kulturne antropologije pod mentorstvom dr.sc. Sanje Potkonjak i dr.sc. Nevene Škrbić-Alempijević proveli su etnografsko istraživanje komemorativnih praksi na sedam lokaliteta posvećenih NOB-u u gradu Zagrebu. Znanstveni radovi nastali na temelju istraživačkog rada izaći će kao temat u studentskom časopisu studenata etnologije i kulturne antropologije Kazivač o čemu ćete biti pravodobno obaviješteni na našim web stranicama.

CONVERSATION with Agata Pyzik and Owen Hatherley

Booksa, Thursday 5th of November 2015, 7 pm

In recent years, the countries of the European East are increasingly becoming the subject of research interest, with their socialist past, becoming almost a part of popular culture. In their works Poor, but sexy and Landscapes of Communism, Agata Pyzik and Owen Hatherley are trying to reconstruct the political and economic conditions that spawned the cultural production of socialism. They will talk about architecture, art, literature and popular culture of socialism and their reception today. The talk moderator will be Tihana Pupovac.

The conversation will be held in English, without translation.

Organized by: SF:ius i Booksa

EXHIBITION On Revolution Roads

The exhibition ‘On Revolution Roads: Memorial tourism in Yugoslavia,’ examines the position and function of memorial national liberation struggle (NLS) in the tourist segment of the economic and socio-economic system of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY).

— Zagreb, Miroslav Kraljević Gallery. Opening: Tuesday 10/11/2015 at 7pm

— Sarajevo, History Museum of Bosnia and Herzegovina. Opening: Tuesday 24/11/2015 at 4pm

— Kraljevo, City hall. Opening: Saturday 28/11/2015 at 2pm

The introduction of memorial tourism as a part of the overall SFRY tourist scheme/industry from the late seventies and early eighties of the 20th century to the present day is an under-researched phenomenon of the post-war development of Yugoslavian tourism. The inauguration of NLS memorials as a tourism product and the consequent commercialization of the symbolic and historical-political dimension of NLS cultural heritage impacted the mechanisms of managing existing monuments and the concepts of building new NLS memorials, as well as the methods of their financing. The term memorial tourism is taken with a certain grain of salt, since this statement implicitly emphasizes the commercial functions as the main characteristic of memorial areas and NLS facilities in Yugoslavia, which to some extent ignores the complexity of the historical and political significance and symbolic and socio-economic function of NLS memorials.

The idea of introducing the memorial heritage of the NLS into the tourist industry system and the possibility that the symbolic memorial, and socio-economic potential of memorial sites (memorial parks, memorial areas, etc.) and facilities (memorial homes, museums, authentic objects) could be used as a complete tourist product for the whole country, is rooted in the fact that the network of NLS memorials in SRFY was conceived and built as a functionally equipped system, to carry out a number of important functions in the system of self-managing social relations of Yugoslav socialism.
Since the late forties a series of commemorative activities have been held at the memorial sites: from the simple raising of memorials (memorial plaques, sculptures, etc.) and holding annual commemorations, to the development of memorial sites with pronounced educational training in the content of sculptural exhibitions and memorial parks and museum collections with the creation of accommodation, catering and recreational facilities for different groups of visitors (hotel and motel accommodations, workers’ holiday homes, scout camps and recreational facilities).
In the mid sixties the cultural, educational, sports and recreational functions of the NLS memorial sites were used as resources and incorporated into a unified tourist offer with the potential of generating the economic growth and social development of local communities. Under the organization of the local branches of the Association of Veterans of the National Liberation War (SUBNOR), workers’ and socio-political organizations, trade unions, educational institutions and cultural, artistic, professional and recreational sporting associations (the Scouts League, the Scout Association, mountaineering clubs, scouts etc.) about two and a half million SFRY citizens visited commemorative ceremonies, cultural, educational and artistic events, partisan marches, excursions and picnics in the mid-seventies.
The strategies and plans of the mid-term development of continental tourism in Yugoslavia recognized the catering and accommodation facilities and complimentary facilities NOB memorials, as untapped potential to enrich the tourist offer of local communities in terms of combining the memorial, mountain, marine and thermal spa tourism. The biodiversity of the natural environment, the beauty of the landscape and the “coexistence” of different types of tourism has attracted increasing numbers of visitors and in the eighties the number of visitors rose to about four million a year. Ultimately this was an attempt to direct the economic benefits of the tourism industry to the development of local economies in economically underdeveloped areas, through the creation of local employment, the development of infrastructure, and the organization and maintenance of the memorial area.

The process of incorporating NOB monuments into the diversity that the tourist industry of SFRY could offer, from the mid-seventies until the disintegration of the country, is shown through twelve examples of memorial sites from all over the former state, and in addition to archival and family photographs the exhibition also displays travel guides, maps and plans, and artwork by the Slovenian artist, Dejan Habichtin.

The exhibition will be open in Zagreb until the 28/11/2015 after which it will be possible to view in Sarajevo, Kraljevo, Ljubljana and Belgrade.
Opening hours:
Miroslav Kraljević Gallery, Tues-Fri 12:00-19:00, Sat 11:00-13:00
The exhibition is the joint activity of the members of the international platform INAPPROPRIATE MONUMENTS and their external collaborators. The members of the platform are SF:ius – Social Fringe: interesting untold stories (Zagreb), Group of architects (Belgrade), Modern Gallery (Ljubljana) and the Historical Museum of Bosnia and Hercegovina (Sarajevo).
Concept: Lana Lovrenčić and Milan Rakita
Design: Oleg Šuran
Research associates: Mateja Kuka (SF:ius), Nikola Puharić (SF:ius), Tamara Buble (SF:ius), Jelica Jovanović (GA), Jelena Grbić (GA), Marko Jenko (MG+MSU), Elma Hodžić (HM BH), Barbara Drole, Vladana Putnik, Nenad Lajbenšperger and Goran Janev (the Leftist movement of solidarity, Skoplje).