Krešimir Purgar

Krešimir Purgar je rođen 1964. u Zagrebu. Bio je hrvatski dopisnik međunarodnog časopisa za suvremenu umjetnost Flash Art od 1989. do 1992. Radio je kao copywriter i kreativni direktor u više hrvatskih reklamnih agencija.

Godine 2002. preuzima mjesto urednika u časopisu za vizualne umjetnosti Kontura koji usmjerava prema interdisciplinarnom praćenju suvremenih vizualnih fenomena. Sudjelovao je na tridesetak znanstvenih i stručnih simpozija u Hrvatskoj i inozemstvu, primjerice u sklopu Američkog udruženja talijanističkih studija u Genovi, Colorado Springsu i Taormini; potom na konferencijama o filozofiji umjetnosti u Rimu i Firenci; zatim je kao osnivački član projektne skupine Visual Culture in Europe sudjelovao na skupovima i u okviru projektnih sastanaka u Londonu, Barceloni, Berlinu i Vilniusu, a sudjelovao je s predavanjima na temu literarnih i vizualnih studija i na konferencijama u Manchesteru, Skopju, Dartmouth Collegeu, na University of Western Ontario, kao i na University of Chicago.

Držao je pozvana predavanja na sveučilištima u Palermu, Cagliariju i Genovi. Godine 2006. osnovao je Centar za vizualne studije u kojem je bio zaposlen – najprije kao istraživač, a od 2013. kao znanstveni suradnik. Centar za vizualne studije vodio je kao prvu institucionalnu platformu za promicanje i interdisciplinarno proučavanje vizualnosti i slika u našoj zemlji. U sklopu Centra uređuje biblioteku Vizualna teorija u kojoj su do sada izašla četiri naslova. Od 2010. kao vanjski suradnik, od 2012. kao naslovni asistent, a od ožujka 2014. kao docent predaje vizualno-teorijske predmete na Studiju modnog dizajna Teksilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U studenom 2017. izabran je za izvanrednog profesora na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U akademskoj godini 2016./2017. uveo je predmet Teorija slike u okviru Doktorskog studija književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao prvi sveučilišni kolegij čija je središnja tema znanost o slici. U okviru istoga Doktorskog studija predaje i kolegije Teorija apstraktne umjetnosti, Teorija konceptualne umjetnosti i Uvod u znanost o slici. Angažiran je na izradi dva nova diplomska programa na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku: Vizualni studiji, kritika i teorija umjetnosti te Vizualna umjetnost.

http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2019/02/BIOGRAFIJA-Purgar-Kresimir.pdf