Međunarodna studentska praksa u sklopu projekta KAEBUP

U sklopu projekta The Knowledge Alliance for Evidence-Based Urban Practices (KAEBUP), otvorene su prijave za međunarodne ljetne prakse. SF:ius će u sklopu projekta na praksi ugostiti jednu studenticu ili studenta sa Sveučilišta u Cipru.

Datum prakse: 30.05.2022. – 28.7.2022.
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Djelovanje organizacije: NVO; urbanističko istraživanje

Opis prakse

Ljetna praksa u Zagrebu ugostit će studenticu ili studenta u trajanju od dva mjeseca tijekom kojih će sudjelovati u programu kuriranih aktivnosti, koji se sastoji od grupnog i individualnog istraživačkog rada, usmjerenog na razvijanje sposobnosti u mapiranju urbanih teritorija. SF:ius i njegovi istraživači su u procesu razvoja metodičkih alata i didaktičkih materijala neophodnih za uspješno izvođenje i završetak prakse. Tijekom prakse student/pripravnik će se upoznati s poviješću suvremenog urbanog razvoja Zagreba, suvremenim socioekonomskim i urbanističkim konstelacijama raznih gradskih općina, kvartova i prigradskih naselja te šireg gradskog područja Zagrebačke županije.

To će dovesti do dubljeg razumijevanja urbane morfologije u tranziciji sa središtem oko gradske općine Martinovka. Martinovka se nalazi između središta grada i poplavnog područja rijeke Save – dvije važne fizičke i prirodne sastavnice Zagreba i paradigmatskih aspekata njegove koncepcije.

Prateći program kuriranih aktivnosti, student će se moći kritički angažirati i analizirati ideološke i materijalne narative urbanog razvoja, prepoznati urbane fenomene i sastaviti studiju slučaja.

Profil organizacije

SF:ius je neprofitna organizacija koja se bavi određenim društvenim i urbanim aspektima, koji zahtijevaju pozornost i nisu u potpunosti pokriveni etabliranim institucijama i/ili korporativnom kulturom općenito. Projekti koje provodi SF:ius pokrivaju aktualne pojave uglavnom vezane uz područja društvene teorije, arhitekture i urbanizma, umjetničke prakse i teorije te filozofije. Svrha SF:iusa je promicati pravedniju raspodjelu ovlasti i životnih prilika za sve, socijalnu pravdu i inovativna rješenja za društvene napetosti; pitanja usko povezana s političkom dimenzijom i djelovanjem prostora/teritorija.

SF:ius provodi i podržava niz drugih aktivnosti: obrazovne i informativne kampanje, javna događanja, izdavaštvo te suradnju s nacionalnim i međunarodnim organizacijama, institucijama, grupama i pojedincima. Temeljni elementi SF:ius prakse stoga su ukorijenjeni u eksperimentalnim i interdisciplinarnim pristupima urbanim fenomenima. Malo osoblje SF:iusa sastoji se od istraživača u nizu područja od arhitekture i urbanističkih studija do kulturne antropologije, povijesti umjetnosti i filozofije, a dodatno je diverzificirano kroz suradnju s neovisnim istraživačima i drugim institucijama.

Projekt je sufinanciran iz programa Erasmus+ Europske unije.