SF:ius

Osnovan s ciljem interdisciplinarnog istraživanja, analize i davanja glasa zanimljivim neispričanim pričama sa socijalnog ruba oslanjajući se na umjetnički, zagovarački i aktivistički rad.

Aktivistički

Promoviranje i unaprijeđenje ravnopravnosti, egalitarne distribucije moći, jednakih mogućnosti, održivih budućnosti, socijalne pravde i inovativnih rješenja društvenih tenzija.

Zagovarački

Osniva i sudjele u radu zagovaračkih i suradničkih platformi unutar kojih provodi i podupire razne aktivnosti – edukativne i informativne kampanje, javne događaje, neovisne istraživačke, obrazovne i izdavačke projekte, te uspostavljanje i promidžbu komunikacije i ostalih vidova suradnje s domaćim i međunarodnim organizacijama, institucijama, grupama i pojedincima.

Tim

Tamara Buble
Ena Grabar
Mateja Kuka
Lana Lovrenčić
Nikola Puharić
Tihana Pupovac