Muzej revolucije naroda - Richter Vjenceslav

Perspektive muzealizacije NOB-a: od ekologije do turizma nostalgije

U srijedu 22.12.2021., u 16:30 sati, na Zoom platformi se održala online tribina na temu muzealizacije Narodnooslobodilačke borbe.

Na koji način i u kojoj mjeri muzealizacija Narodnooslobodilačke borbe danas može biti generator didaktičkih trendova ne samo u smislu kulturnog i historijskog obrazovanja, već i obrazovanja u širem kritičkom i angažiranom odmaku od revizionističkih društveno-političkih i kulturno-umjetničkih trendova?

Na okruglom stolu susreli smo se s tri muzejske djelatnice koje će nam predstaviti svoj institucionalni kontekst i razmišljanja o mogućnostima, važnosti i perspektivama muzealizacije ostavštine Narodno oslobodilačke borbe.

Kao ekologija, NOB se pojavljuje dijelom povijesne geografije čitavog područja bivše Jugoslavije. Kao turistički potencijal, spomenička baština, predmeti i svjedočanstva o događajima vezanima uz NOB predstavljaju izvor koji se može promotriti i iz perspektive modernih pokreta rekreacijskog i turizma nostalgije – pandana memorijalnom turizmu u bivšoj Jugoslaviji – te virtualnih i interaktivnih digitalnih aplikacija i društvenih medija kao obilaznog puta kojim ostavština NOB-a može ponovo ući u kolektivnu memoriju suvremenog društva. Prema tom se cilju krećemo posredstvom promišljenih praksi muzejskih stručnjaka čiji svakodnevni rad predstavlja važan izvor za promišljanje uloge muzejskih institucija u očuvanju baštine NOB-a. Dapače, upravo je i povijest muzealizacije NOB-a dio povijesti muzejske djelatnosti u regiji, jer mnogi gradski i zavičajni muzeji nastaju upravo kroz ustrojavanje tzv. muzeja narodne revolucije, NOB-a, događaja vezanih za NOB i sl.


Cilj je tribine potaknuti širu umjetničku, kustosku, kulturnu i akademsku zajednicu na promišljanje kustoskih pristupa, historizacije i memorijalizacije zbirki iz vremena NOB-a.

Sudionici tribine:

Dr. Aleksandra Berberih-Slana

Direktorica Muzeja narodnog oslobođenja Maribor, predsjednica Slovenske muzejske zajednica, članica upravnog odbora NEMO – Network of European Museum Organisations.

Jasmina Uroda Kutlić

Ravnateljica Muzeja Moslavine u Kutini i viša kustosica na kulturno-povijesnom odjelu muzeja.

Sanda Kočevar

Muzejska savjetnica Povijesnog odjela Muzeja grada Karlovca koji je nastao na temeljima Odjela za radnički pokret, NOB i socijalističku izgradnju osnovanog 1964. godine, a Zbirka NOB-a i socijalističke izgradnje je danas samo jedna od zbirki Odjela.

Moderator:

Dario Vuger

Doktorand na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani, diplomirani muzeolog i povjesničar umjetnosti.

Tribina se održala u sklopu programa “Priče s ruba 2021.”, udruge SF:ius, koji financijski podržava Zaklada Kultura nova.

***

Fotografija preuzeta iz arhiva Zbirke Richter.