Predstavljanje publikacije “Geografije segregacije” + razgovor “Slučaj Struge”

Utorak 22.3.2016.
Galerija Miroslav Kraljević, Šubićeva 29, Zagreb

Publikacija “Geografije segregacije“ nastala je kao finalni produkt dvogodišnjeg partnerskog projekta Galerije Miroslav Kraljević te udruga Socijalni rub: zanimljive neispričane priče (SF:ius), ARCHIsquad i Romske organizacije mladih (ROM). Krećući od istraživanja uvjeta stanovanja romske zajednice u gradu Zagrebu, područje interesa publikacije širi se kako bi na kraju obuhvatilo pitanje socijalnog stanovanja općenito te s njim povezane prostorne marginalizacije. Publikacija se sastoji od šest kraćih tekstova i priloga, kojima je cilj pridonijeti sve aktualnijoj raspravi o nedostatku održive stambene politike, a raspon tema obuhvaća croquis historijata nacionalne stambene politike (Tamara Bjažić Klarin), recentne pokušaje zbrinjavanja stambenih potreba na primjeru Novog Jelkovca (Antonija Komazlić & Jere Kuzmanić), prijedlog “privremenog“ rješenja za unapređenje stambenih uvjeta Roma (ARCHIsquad), opis dosadašnjih strategija i javnih politika koje smjeraju unapređenju životnih uvjeta Roma (Nikola Puharić) te, naposljetku, refleksiju o umjetničkim projektima koji kao svoje polazište uzimaju društveno relevantne teme (Tihana Bertek).


Razgovorom “Slučaj Struge“ namjeravamo predstaviti dio projekta koji nije reprezentiran u publikaciji, a koji je akumuliran kroz terenska istraživanja te komunikaciju sa stanovnicima romskih naselja u gradu Zagrebu. Prvi teren u istraživačkoj fazi rada na publikaciji bio je naselje Struge. Pola godine kasnije, 21. 11.2015., HEP, odnosno nadležne gradske instance bez obavijesti stanovnicima isključuju struju cijelom naselju. U tim uvjetima tamo trenutno živi 10 obitelji s više od četrdesetero maloljetne djece. Kroz razgovor ćemo pokušati rekonstruirati “slučaj Struge“ kao paradigmatski primjer gradskog nemara. Ocrtat ćemo institucionalne okvire sistema romske marginalizacije, ali pokušat ćemo naznačiti i smjernice za potencijalno rješavanje problema.
U razgovoru sudjeluju Bojan Mucko (moderator), Osman Muratović (udruga Zuralipe specijalizirana za humanitarnu pomoć i zagovaračku praksu) te Safeta Mašić (stanovnica naselja Struge).

Projekt podržali:
Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske