“Teritorij kao zapis – Figure južnog Zagreba”

5.-15.4.2016.
Galerija Modulor, CKT, Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb
otvorenje utorak 5.4.2016., 19h

Teritorij kao zapisIzložba kroz kartografsku i arhivsku građu propituje procese nastanka južnog (današnjeg Novog Zagreba). Metodom superponiranja poznatih, ali i po prvi puta objavljenih povijesnih karata pokušava se proniknuti u okolnosti geneze ovog prostora. Pritom se želi valorizirati urbanizacijom izbrisane slojeve koje je urbano tkivo djelomično ili u potpunosti prekrilo.

Za razliku od uobičajenog ishodišnog “mita” o tabuli rasi na koju dolazi cjelovita vizija “Južnog Zagreba” nastoji se rekonstruirati i valorizirati povijest ovog prostora od kraja devetnaestog stoljeća do danas. Kroz niz karakterističnih događaja prate se nastanci i nestanci aktivnosti utisnutih u substratu novozagrebačkog teritorija te se oni smještaju u prostor, ali i vrijeme kao analitički okvir za daljnja istraživanja.

Ovaj se prostor promatra kroz dinamičnu povijest upisivanja i brisanja, akcija i reteriranja, koja je rezultirala bogatom akumulacijom raznovrsnih prostornih fragmenata. Teritorij desne obale Save analizira se nizom figura koje predstavljaju bitne prirodne i antropološke sastavnice ovog prostora kao i čitavim nizom inžinjerskih i planerskih intervencija koje su ostavile svoje tragove – nataložene kao ovdje prikazane zapise.

Poseban naglasak stavljen je na proučavanje geneze Brodarskog instituta i Zagrebačkog velesajma kao jednih od prijelomnih točaka izuzetno ubrzanog razvoja koji je uslijedio nakon njihovog dovršetka, te nepovratno izmjenio stoljećima nedirnutu savsku naplavnu ravan.

Autori izložbe: Melita Čavlović, Lana Lovrenčić, Antun Sevšek.
Izložba je nastala u sklopu višegodišnjeg istraživačkog projekta.

Projekt podržali:
Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport