Juraj Šantorić:
Horizont mora i mlijeka – PERSPEKTIVA AUTOPOZDRAVA

Horizont mora i mlijeka – PERSPEKTIVA AUTOPOZDRAVA autorski je projekt nastao kao refleksija na niz okolnosti unutar obiteljskih, partnerskih, prijateljskih i profesionalnih odnosa koji su se dijelom prelomili u istoj točci, ODLASKU. Što taj odlazak donosi i odnosi polazišni je impuls za postavljeni kolaž. Izgleda da prijelom na jednoj lenti ne znači nužno kraj, međutim on svakako sugerira da su se u novonastalom raskoraku odškrinula vrata za sve ono što se dugotrajno taložilo i napinjalo, a sada u samoći isplivava na površinu. Kada se postaje umjetnikom?, Što je ostalo jugoromantičarima?, Odakle čovjeku žudnja prema moru? – pitanja su koja pletu mrežu na kojoj se ljuljuška ovaj performans. S jedne strane ovdje je riječ o kriku za otvaranjem i oslobađanjem od dosadašnjih strahova po pitanju samoostvarenja. S druge strane, ovo je svojevrsna rekapitulacija dosadašnjeg sebe, pri čemu je izvedba samo mogući medij kojim se intrapersonalno nastoji pomiriti s interpersonalnim. Ipak, ovo je, prije svega, samo jedna osobna priča o ambijentalnosti i ambijentima kojima sam dosad svjedočio i koje sam stvarao na relaciji Balkana i Mediterana, a u kojima se na neki način nastojim odrediti.

Koncept i izvedba: Juraj Šantorić
Montaža videa: Aleksandar Arsovski

Juraj Šantorić rođen je 1997. godine u Zagrebu.  Student je treće godine filozofije te etnologije i antropologije na Sveučilištu u Zadru. Dobitnik je rektorove nagrade na preddiplomskoj razini u akademskoj godini 2021/2022. U sklopu Ceepus studentske mobilnosti semestar je proveo na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a istovremeno je odlazio na studentsku praksu u Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD). Autor je nekoliko performansa koji problematiziraju pitanja identiteta, pripadnosti, akademskog svijeta i koncipiranja grada, a izveo ih je na Sveučilištu u Zadru, Međunarodnom festivalu suvremenog kazališta Zadar snova i ValOm festivalu. Umjetnost performansa promišlja kao moguću antropološku metodu. Godine 2022. organizirao je kulturno-umjetnički ValOm festival na otoku Krku. U svom radu nastoji kreirati autentični izričaj u kojem će povezati znanstvene i umjetničke diskurse.