Knowledge Alliance for Evidence-Based Urban Practices

Projekt „Knowledge Alliance for Evidence-Based Urban Practices“ (KAEBUP), kojeg sufinancira Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) Europske komisije kroz poziv za Erasmus+ Knowledge Alliances projekte, započeo je 01.01.2021. godine, a trajat će do 31.12.2023. godine.

Glavni je cilj projekta stvoriti međunarodnu metodu obrazovanja i osposobljavanja koja polaznicima/korisnicima pruža priliku da u profesionalnom okruženju uče kako istraživački rad može biti osnova za inovativne profesionalne prakse te što tvrtke u području planiranja, arhitekture i urbanog dizajna trebaju od akademske zajednice.
Da bi odgovorili na urgentne urbane izazove poput održivosti, mobilnosti, zdravlja i društvene kohezije, uspješna poduzeća u Europi učinila su istraživačke doprinose osnovom svojih poslovnih praksi. Planeri i vlasti sve više traže takve načine rada da bi osigurali uspješne i održive rezultate u urbanom planiranju i upravljanju

KAEBUP
kaebup – Building a bridge from research to practice

KAEBUP će ostvariti ovaj cilj provodeći tri „puta prema urbanim praksama temeljenim na znanstvenim spoznajama:

  • Inoviranje učenja i podučavanja kroz razmjene znanja i razvoj vještina, u sklopu rada na stvarnim i konkretnim urbanim projektima;
  • razumijevanje i razvijanje poslovnih modela za urbane prakse temeljene na znanstvenim spoznajama; te,
  • su-stvaranje urbanog znanja kroz višestruke načine razmjene i uključivanja studenata, obrazovnih djelatnika i poslovnih suradnika u učenju, istraživanju i praksi.

Partneri uključeni u provedbu KAEBUP-a su visokoobrazovne ustanove, organizacije civilnog društva/nevladine organizacije i poduzeća iz različitih europskih gradova s iskustvom u planiranju temeljenom na znanstvenim spoznajama (evidence-based planning). Partnere povezuje želja za jačanjem veza između privatnog i akademskog sektora radi zajedničke koristi i doprinosa koji proizlaze iz alata koje istraživanje može ponuditi poduzetnicima i iz iskustva prakse zasnovane na dokazima. Suradnja između partnera na KAEBUP ključna je u odgovaranju na trenutne potrebe i razvijanje budućih obrazovnih sustava koji će studentima osiguravati stjecanje vještina za ulazak u tržište rada a zaposlenike visokoobrazovnih institucija potaknuti na inoviranje kroz istraživanje.

Projekt koordinira Sveučilište u Cipru, a projektni konzorcij čine Sveučilište u Portu, Sveučilište u Parmi, ISUF Italia, Schiattarella Associati, SF:ius, ALA Planning Partnership.