Nadežda Čačinović

Rođena 1. 4. 1947 u Budimpešti. Školovala se u Zürichu, Bernu, Beogradu, Murskoj Soboti i Ljubljani. Studirala filozofiju, komparativnu književnost, povijest umjetnosti i lingvistiku u Ljubljani, Bonnu i Frankfurtu.

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Ljubljani (filozofiju i komp.književnost). Doktorat iz filozofije  obranila   na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Od 1976. zaposlena na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, najprije kao asistent pa kao docent (1985), izvanredni profesor (1989) te redovni profesor (1998).

Godina 1995-1999. gostuje kao profesor na Jan van Eyck Postgraduate Centreu u Maastrichtu. 1995. sudjeluje u osnivanju i od tada i predaje na Centru za ženske studije u Zagrebu.  Predstavlja Hrvatsku u Izvršnom odboru Međunarodnoga udruženja za estetiku. Od 2009. do 2017. godine bila je predsjednica Hrvatskoga P. E. N. centra.

Objavila slijedeće knjige: Subjekt kritičke teorije, Zagreb 1980; Pisanje i mišljenje, Zagreb 1981; Estetika njemačke romantike Zagreb 1887; Estetika Zagreb 1988; Ogled o pismenosti, Zagreb 1994; U ženskom ključu, Zagreb 2001; Doba slika u teoriji mediologije, Zagreb 2001, Parvulla aesthetica, Zagreb 2004, Vodič kroz svjetsku književnost za inteligentnu ženu, Zagreb 2007, Zašto čitati filozofe, Zagreb 2009; Kultura i Civilizacija, Zagreb 2012; Uvod u filozofiju književnosti, Zagreb 2017, uredila zbornik Žene i filozofija (Zagreb 2006).

https://filoz.ffzg.unizg.hr/nastavnici/nadezda-cacinovic