Terensko istraživanje – seminar o spomenicima NOB-a na širem području Karlovca

4.6.2022. održano je terensko istraživanje – seminar o spomenicima NOB-a na širem području Karlovca – u sklopu projekata regionalne platforme Neprimjereni spomenici financiranog od strane Zaklade Kultura Nova.

Istraživanje usmjereno na studente etnologije i kulturne antropologije organizirano je u suradnji s profesoricom Nevenom Škrbić Alempijević i asistenticom Ivom Grubišom s Filozofskog fakulteta u Zagrebu te asistentom Tomislavom Augustinčićem sa Sveučilišta u Zadru koji mentoriraju studentski
rad na terenu.

Sami studenti upoznali su se s projektom kroz kolegij Antropologija društvenog sjećanja, a kroz terensko istraživanje upoznali su se s kontekstom i situacijom u okolnim karlovačkim mjestima, Tušiloviću, Vukmaniću i Cerovcu; obišli su lokalitete na kojima su nekada stajala ili još uvijek stoje memorijalna obilježja Narodno- oslobodilačke borbe te vodili razgovore s kazivačima.

Posebno zanimljiv bio je posjet rodnoj kući Ivana Ribara u mjestu Vukmanić gdje se danas – na središnjoj lokaciji u mjestu – nalazi trg Franje Tuđmana s bistom, dok sama kuća ima jedinu preostalu funkciju kao priručne čuvaonice Muzeja grada Karlovca.

Seminarsko se istraživanje na terenu nastavlja kasnije u lipnju, a produkcija i prezentacija rezultata planira se u jesenskoj sezoni ove godine.

Iz SF:iusovog tima seminar je pratio Dario Vuger uz suradnike na projektu, snimatelje Bojana Mrđenovića i Ivora Glavaša.