Loading posts...
  • Međunarodna studentska praksa u sklopu projekta KAEBUP

    U sklopu projekta The Knowledge Alliance for Evidence-Based Urban Practices (KAEBUP), otvorene su prijave za međunarodne ljetne prakse za studente Sveučilišta na Cipru. Jedna od ljetnih praksi održat će se u SF:iusu.